Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille ja koko liitolle tärkeää. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme pyrkiessämme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.

PAIKALLISESTI

Riihimäen Vanhusneuvostossa yhdistystämme edustaa Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen, joka toimii neuvostossa varapuheenjohtajana. 

Vanhusneuvosto on kaupungin ja eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin, jonka tehtävänä on seurata ikääntyneen väestön hyvinvointia ja iäkkäille suunnattujen palveluiden toteutumista.

ALUEELLISESTI

Hämeen kansallinen senioripiiri hoitaa yhdessä muiden eläkejärjestöjen kanssa alueellista edunvalvontaa HENE:n puitteissa. HENE on Hämeen eläkejärjestöjen neuvottelukunta. Kansallisista senioreista työryhmässä ovat piirin puheenjohtaja Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen ja Katriina Haapakangas.

VALTAKUNNAN TASOLLA

Kansallisen senioriliiton liittovaltuuston jäsenenä Savonlinnan Liittokokoukseen saakka on Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen.